САЛЕП – ORCHIS MORIO

Салепот е повеќегодишно зељесто растение кое има исправено стебло, високо до 30 см.

(more…)