КОПРИВА – UTRICA DIOICA

Копривата е повеќегодишно зељесто растение, со право неразгореното стебло во висина до 1,5 метар.

(more…)