ДАБ – QUERCUS ROBUR

Дабот е многугодишно дрво, високо и до 30 метри. Лисјата се неправилно засечени со мали дршки.

(more…)

ГРАВ – PHASEOLUS VULGARIS

Гравот е едногодишна зељеста билка, со исправено стебло, високо до 70 см, или ползаво до 4 метри.

(more…)

БРШЛЕН – HEDERA HELIX

Бршленот е повеќегодишно зимзелено растение кое се искачува по дрвја, камења во должина до 30 метри.

(more…)

БОЗ – SAMBUCUS NIGRA (БОЗЕЛ; ЗОВА)

Бозот расте како грмушка, до околу 5 метри висина. Лисјата се перјесто разделени, а цветовите се бели во соцветија и има пријатен мирис.

(more…)