ПАПРАТ – ASPIDIUM FILIX MAS (НАВАЛА)

Booking.com

Папратот е повеќегодишно растение кое има кус ризом околу 20 до 30 см, е дебел и покриен со темни лушпи.

Папратот има многу листови кои се собрани во група и се двострано перјесто поделени, на лице се темнозелени и голи, на позадината темно зелени.
Папратот расте во влажни шуми, покрај потоци и извори.

paprat

УПОТРЕБА:
За лек се користи ризимот и коренот.
Папратот е анделминтик. Се користи против пелтечење и таење на говор, и против мигрена.
После употребата на папратот се дава горка сол заради прочистување. Надворешно се употребува како лек против реума од коренот или од свежите лисја се подготвува чај за проширени вени и слично.
Употребата на папратот треба да биде под надзор на лекар поради опасност од труење, оштетување на видот и канцерогено дејство.

 

Преземено од книгата:
“Лековити растенија – Ваш чудесен лек”
Автор:Живко Најдовски

Лековити растенија и билки
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email: najdovskizivko@yahoo.com

lekoviti-rastenija-kniga

Booking.com