ПАРИ ЌЕ ТИ ДАДА КОСТА – лирска песна

Booking.com

Пари ќе ти дада Коста
девојка да купиш
од село Дреново.

-Пари не сакајат мале,
мене ме сакајат,
домазет да јода.
-Немој да ми јодиш сине,
кому ќе м’оставеш?
-Гајле да не береш мале,
тебе мила мале
јаска ќе те земам.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Митре Петковски – Жиовецот, роден 1878 година во с. Жиово; работел, се оженил и живеел во с. Старавина, а покасно се преженил и живеел во с. Груниште. Во 1953 тој имаше 75 години.
Вид на песна: семејна

Booking.com