Полчиште (Polciste) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Полчиште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на источната страна на територијата на Општината Витолиште. Селото е планинско, на надморска височина од 910 метри.

Има мошне голем атар, којшто зафаќа простор дури од 83 км2, односно, атарот катастарски се дели на Полчиште I и Полчиште II. На него пасиштата заземаат површина 3.646 ха, на шумите отпаѓаат 3.069 ха, а на обработливото земјиште на 1.336 ха. Селото има мешовита земјоделска функција. Од населбата емигрирал значителен број од населението и таа преминала од големо, во мало село, населено со македонско население.

 

Селска слава:  Христовото вознесение- Спасовден (40 дена по Велигден)

polciste_selo_590

Панорама (Отвори цел екран)

polciste-mariovo 1

polciste-mariovo 2

polciste-mariovo 3

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Полчишта

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

17

Неженети

1

Вдовици

6

Годиш. приход

1284

Дефтер бр. 16 од1481/82

Хане

25

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

566

Дефтер бр. 73 од1519

Хане

58

Неженети

4

Вдовици

4

Годиш. приход

2600

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

35

Неженети

11

Вдовици

 

Годиш. приход

3036

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

7

Неженети!

1

Вдовици

 

Годиш. приход

702

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Полчиште (-) 1948

835

..

..

..

..

..

..

..

..

Полчиште (Витолиште) 1953

914

914

0

0

0

0

0

0

0

Полчиште (Мариово) 1961

824

823

0

0

..

..

0

..

1

Полчиште (Прилеп) 1971

479

478

0

0

0

..

0

..

1

Полчиште (Прилеп) 1981

193

192

0

0

0

0

1

0

0

Полчиште (Прилеп) 1991

64

64

0

0

0

0

0

0

0

Полчиште (Прилеп) 1994

45

45

0

0

0

0

0

0

0

 

Полчиште (Витолиште) 2002

31

31

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

 

Booking.com