Пословици и поговорки од Мариово

Booking.com

Извадок од – „Градешница” – монографија – автор: Трајко Босеовски
Година на издавање: 1997 // УДК 908.497.17


Ќе наведеме само некои покарактеристични пословици, одомаќинети во Мариово, па и пошироко во Македонија.

Без мака нема наука.

Без бога нема добрина.

Без труд не се ора со плуг.

Бели пари за црни дни.

Бело му е лицето, а црно му е срцено на нажален човек.

Бог да го прости, си почина.

Бог да не чува од неразбрани.

Бог да те чува од домашен арамија.

Брат за брата, сирење за пари.

Брат брата не рани, тешко кој го нема.

Брза како некоја стрела.

Ако баба лажи, трап не лажи.

Ако уште еднаш бидам невеста, знам како да гувеам.

Ако знаев кога ќе умрам, сам ќе си ископав гроб.

Ако мажот е пијаница, жената ќе е маченица.

Ако не врни, барем ќе капни.

Ако те удри со камен, ти удри го со леб. (Така рекол Христос).

Ако жената ти е многу лична, не пуштај ја сама на свадба.

Ако се сториш овца, секој ќе те стрижи.

Ако си мома, седи си дома.

Ама што дрвена глава имал.

Арен збор царски врати отвора.

Арниот јунак дома не умира.

Арно јади, ама и арно работи.

Варди се да не се поболиш, оти тешко можеш да оздравиш

Верата Христова го омекнува човека.

Видела камилата уши побарала и рогови

Викај по волкот, додека не влегол во булукот.

Вјасај брзо да стигнеш, но гледај и да не се препнеш.

Во волов рог да се скриеш, смртта пак ќе те најде.

Во едното уше му влезе, во другото му излезе.

Во Прилеп мајмун не игра. Прилепчани се сметаат за поитри

Во сон се родив, со сон живеам, во сон ќе умрам.

Времето си врви, нам ни се куси.

Во вреќа скината што да ставиш, се ќе истечи.

Врзи прст да најдеш лек, секоја баба ќе ти баи како што знаи.

Газ и нос не знаат за чест.

Гајрет на болниот, додека не му излези душата.

Галена невеста не ја сака свекрвата.

Галени деца и на трпеза се качуваат.

Галена мачка оро не игра.

Галена кокошка просо сонува.

Голем залак голтни и голем збор кажи.

Голи сме се родиле, голи в земја ќе влеземе.

Го надул носот како мисир (налутен човек).

Голо здравје, готова болка.

Господ вели: помогни си сам, та и јас да ти помогнам.

Господ да те чува од лоши пријатели, а од душмани сам ќе се чуваш.

Господ на можи на секого да му угоди.

Господ дал, господ зел.

Го стемнило и не го осамнало (кога некој ненадејно ќе умре).

Грешен човек, жив во гробот е закопан. Грми, врни, патот врви.

Дај милостина, за гревовите да ти се простат.

Дал ти господ добро (кога некој ќе рече: ,,Добро утро”).

Два лути камења не мелат брашно.

Две раце за една глава.

Добра работа човек го збогатува.

Добриот збор се слуша надалеку, а лошиот се слуша уште подалеку.

Добрината со добрина се плаќа (враќа).

Добриот владика и на сиромаси помага.

Добрите пријатели и од браќата се помили.

Дури не фрлиш семе во нива, не никнува, а трње никнуваат и несеани.

Дури не фрлиш рипче, не фаќаш крапче.

Додека не заплачи детето, мајка му не му дава млеко.

Дури не посеиш, нема што да жнииш.

Дури човек е жив, се е пари.

Душата ми дошла во забите.

Ѓаволот ни копа ни ора, само ги учи луѓето да се караат.

Една овца што се дели од булукот, ќе ја изеди волкот.

Една прачка полесно се крши, а повеќе помачно.

Ем гол ем зол.

Жабите се плашат и од зајаците.

Железото дури е жешко се чука.

Жена, пушка и коњ не се даваат на туѓи раце.

Жена лоша вечна мака.

Жена прокопсана – куќа отвора.

Животот со пари не се купува, оти дар од Бога се дава.

Заврна снег, се покрија трагите.

Залудно работи, залудно не седи.

Зошто му е глава кога му е празна.

За светот кој плачи, без очи ќе остани.

Збирај на младост, да имаш на старост.

Зборот дупка не дупнува, ама се памети.

Зборува како празна воденица.

Здравјето за човекот е најголемото богатство.

Зар и од врба чекаш да се родат маслинки.

Има господ и за нас.

Јазикот прави добро, јазикот прави и лошо.

Каков што е таткото, таков е и синот.

Магаре вјавај – коњ фали…

Booking.com