Повратено – Македонско Народно Оро

10-povrateno-th
Локалитет — Скопско.
Играчки состав — жени.

 

10-povrateno