Радева кривина – предание од Мариово

Booking.com

На патот меѓу селата Рапеш и Старавина, преку реката Црна, има една поголема кривина која народот ја вика Радева кривина.

На оваа кривина некојси Раде, возач на товарен камион, се превртил и оттогаш народот кривината ја вика Радева кривина 

Booking.com