Рапеш (Rapes) – село во Битолско Мариово

Booking.com

Рапеш се наоѓа во битолскиот дел на Мариово, на источната падина на Селечка Планина, а на територијата на Општината Новаци.

Селото е ридско, на надморска височина од 700 метри. Атарот зафаќа простор од 22,3 км2. На него обработливото земјиште зазема површина од 1.119 ха, на пасиштата отпаѓаат 791 ха, а на шумите 98 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. Поради емиграција на населението. селото преминало од средна, во мала населба, населена со македонско население. Кон 1860 година е изграден храмот Св. Преп. Параскева и Св. Вмч. Димитриј.

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Рапеш (-) 1948

387

..

..

..

..

..

..

..

..

Рапеш (Маково) 1953

428

428

0

0

0

0

0

0

0

Рапеш (Мариово) 1961

478

478

0

0

0

0

0

0

0

Рапеш (Битола) 1971

427

427

0

0

0

0

0

0

0

Рапеш (Битола) 1981

309

309

0

0

0

0

0

0

0

Рапеш (Битола) 1991

97

97

0

0

0

0

0

0

0

Рапеш (Битола) 1994

74

74

0

0

0

0

0

0

0

Рапеш (Старавина) 2002

46

46

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 
Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998
Booking.com