Расимбегов Мост

Booking.com

Расимбеговиот Мост претставува атрактивна локација во Мариовскиот крај, т.е место за кое се поврзани голем број на легенди и преданија.

Сместен на атрактивна локација до која се стигнува по асфалтиран пат од Прилеп, тој претставува одлично место за одмор, за секој посетител на овој дел од Мариово.

rasimbegov_th

Постои интересно предание за овој мост, кое раскажува дека при пропаѓањето на Турската Империја, Османлиите се обиделе во Турција да повлечат околу 1.200 килограми злато од Отоманската банка во Битола. Златото во шипки било скриено некаде во близина на Расимбеговиот Мост на Црна Река во Мариово, откако пропаднале обидите тоа да биде пренесено преку Лерин.
Според приказната при вториот обид, карванот придружуван од вооружен аскер тргнал со сандаците злато натоварено на десетина маски по течението на Црна Река кон Цариград. Кај Расимбегов Мост, водачот на карванот и неговиот пријател се обиделе златото да го приграбат и настанала пресметка. Потоа преживеаните не можеле златото сами да го носат, па го закопале во мариовската земја и наводно направиле мапа на местото.
Сепак до ден денешен таа приказна не е потврдена, иако постеле и постојат голем број на институционални и не-институционални обиди за откривање на ова богатство.

Booking.com