Рожден (Rozden) село во Тиквешко Мариово

Booking.com

Рожден се наоѓа на крајниот југозападен дел на територијата на Општината Конопиште, под источната падина на планината Козјак. Селото е планинско, на надморска височина од 920 метри. Атарот е мошне голем и зафаќа простор од 81,9 км2.

На него доминираат шумите на површина од 6.939 ха. на обработливото земјиште отпаѓаат 436 ха, а на пасиштата 270 ха. Селото има полјоделско – шумарска функција. Во селото постои црква „Св. Спас”. Во 1872 година, старата црква. за којашто не се знае кога била изградена, била разурната, а во 1874 година на нејзините темели била обновена и тогаш живописана. Од населбата се иселил голем број од популацијата и таа преминала од средно, во мало село, населено со македонско население, но доведено во фаза на раселување.

 

Селска слава:  Христовото вознесение- Спасовден (40 дена по Велигден)

 

Број на жители по години:

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Рожден 28) (Конопиште) 1961

681

667

0

0

..

..

8

..

6

Рожден (Кавадарци) 1971

446

437

0

0

0

..

6

..

3

Рожден (Кавадарци) 1981

188

184

0

0

0

0

1

..

3

Рожден (Кавадарци) 1991

30

29

0

0

0

0

1

0

0

Рожден (Кавадарци) 1994

27

27

0

0

0

0

0

0

0

Рожден (Конопиште) 2002

21

19

0

0

0

0

2

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com