САДИ МОМЕ ЗЕЛЕНОТО БОРЧЕ – лирска песна

Booking.com

-Сади моме зеленото борче
ем го сади ем се бога моли
да зароси силна ситна роса
да навади зеленото борче

да нарасне горе вишно небо
да се качам горе на вршката
да погледнам Солунското Поле
да побарам лика според мене.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Митре Петковски – Жиовецот, роден 1878 година во с. Жиово; работел, се оженил и живеел во с. Старавина, а покасно се преженил и живеел во с. Груниште. Во 1953 тој имаше 75 години.
Вид на песна: љубовна

Booking.com