Се скарале Влав и Циган – предание од Мариово

Booking.com

Се скарале еднаш меѓу себе Циганин и Влав и во својот гнев си ги отсекле заемно главите.

Случајно тогаш наишол Св. Спиридон и посакал да им ги завари. Бидејќи не знаел која глава чија е, тој згрешил, та им ги разместил: циганската глава ја ставил на влашкиот труп, а влашката – на циганскиот! Од тоа произлегло Власите да имаат обично мургаво лице, а Циганите често пати – влашки карактер, додека Св. Спиридон е наречен „мениглава” .

 

 

Преземено од книгата „Записи за Мариово“ од Крсто Бинев Андонов

Booking.com