СЕДНАЛА Ε КРАЛИЦАТА – лирска песна, свадбарска

Booking.com

Седнала е кралицата
на високо на широко,
на постели бубаќерни,
на перници копринени;

бело руво предипљува,
синово е за женење,
ќеркино е за нагости.

 

Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Менка Таневска, родена 1907 година во с. Брник, а омажена во с. Долно Ореово Битолско; кога ги запишував песните (1959) Менка имаше 52 години.
Вид на песна: свадбарска

Booking.com