CE ЗАКОЛНА ЛУДО МЛАДО – лирска песна

Се заколна лудо младо
петок вино да не пие,
петок перче да не чешла,
Петок коња да не вјава.
Што си стана едно утро,

едно yтpo во петокот;
си исчешла русо перче,
и се напи рујно вино,
и си вјана брза коња,
што отиде на чешмата
таму најде мало моме:
-Дали има в село вино?
Α момето проговара:
-Β село нема, у нас има;
имам сестра крчмарица,
ама ми е мошне скапа,
чашата е за стотина,
капката е два влорина!
-Mope моме, мало моме,
оди дај ми чаша вино,
ќе ти дадам два влорина.
Се излага мало моме,
му подаде чаша вино;
не се вати за чашата,
a ја вати за раката,
си ја врли на коњчето,
ја однесе дури дома,
кај мајка му, кај татка му.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: љубовна