Воени гробишта од Првата светска војна во село Скочивир

Booking.com
Воени гробишта од Првата светска војна во село Скочивир

За време на Првата светска војна село Скочивир се нашло на самата фронтова линија во есента 1916 година, а подоцна борбите се преместиле на само неколку километри, па истото станало важна комуникациона точка за силите на Антантата.

Во близина на селото и денес е познат т.н „Француски пат“ кој ги поврзувал селата Скочивир и Чегел (денес напуштено), а исто така постоела и жичарница помеѓу овие две села која служела за доставување на воен материјал.

Во 1916 година во Солун била формирана болницата на руската принцеза Александра Наришкина, од која покасно бил формиран и оддел во село Скочивир, а во 1917 година во близина на селото била стационирана и полска болница на Шкотските жени.

Ова на некој начин ги објаснува и големиот број на гробови од Првата светска војна кои можат да се видат на две обележани гробни локации во близина на селото.

Прва локација е црквата Св. Петка, која се наоѓа во горниот дел на село Скочивир, каде воедно се и селските гробишта, а втора локација се гробиштата кои се наоѓаат на околу 1.5 километри од селото, на патот кој води до Кајмакчалан, а поминува низ излетничкото место Коњарка.

И на двете локации, гробовите се од војници кои се бореле во Српската војска.

Фото галерија Црква Св. Петка

Црква Св. Петка

St. Petka church, Skochivir, Macedonia
 
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
Serbian WW1 cemetery near St. Petka church, Skochivir village, Macedonia
 

Во близина на Коњарка

Воени гробишта на патот кон Коњарка во близина на селото

Serbian First World War cemetery near Skochivir village, Macedonia
Serbian First World War cemetery near Skochivir village, Macedonia
Serbian First World War cemetery near Skochivir village, Macedonia
Serbian First World War cemetery near Skochivir village, Macedonia
Serbian First World War cemetery near Skochivir village, Macedonia
Serbian First World War cemetery near Skochivir village, Macedonia
Crna (Black) River near Skochivir village, Macedonia
Crna (Black) River near Skochivir village, Macedonia

Локација на село Скочивир

Booking.com