Скудринка – Македонско Народно Оро

Booking.com

18-zetovsko-pece-atanasovski-th
Локалитет — Долна Река
Играчки состав — мажи

 

 

Booking.com