Скудринка – Македонско Народно Оро

18-zetovsko-pece-atanasovski-th
Локалитет — Долна Река
Играчки состав — мажи