Молба до Господ на славен ден за бериќет и живејачка – Славенденска песна

Booking.com

Крсти носам, Бога молам,
Господи помилуј!
Да се роди леб и вино,
Господи помилуј!

Од два класти кутел жито,
Господи помилуј!
Од две овци ведро млеко,
Господи помилуј!
Од две лози бочва вино,
Господи помилуј!
Пчениците до гредици,
Господи помилуј!
Јачмењато до стрејите,
Господи помилуј!
А ржите до шлемиња,
Господи помилуј!
Да зароси ситна роса,
Господи помилуј!
Да јоброси небо земја,
Господи помилуј!
По пољето бериќето,
Господи помилуј!
A пo гора мед и млеко,
Господи помилуј!

(Од една смрека два заека) 🙂
Господи помилуј!

Booking.com