Споменик на паднатите борци во Втората светска војна во Мариово

Booking.com

На ова место во близина на врвот Кајмакчалан на 25 август 1944, во херојска борба на VII-та Македонска ударна бригада против Бугарската
фашистичка окупаторска војска, својот живот го дадоа:

• ЃОРЃИЕВСКИ Х. ЃОРЃИ
• ЕСТРЕЈА А. ОВАДИЈА – МАРА
• ЛАЛЕВСКИ К. ЈОВАН
• НАЛЕ Г. КРСТЕ
• НАХМИЈАС Ј. МОРДО
• НИКОЛОВСКИ Ј. ПАНАДИЛ
• ТРПЧЕВСКИ И. АТАНАС

Споменикот се наоѓа во непосредна близина на патот кој води во врвот Кајмакчалан и заради непристапноста на теренот со теренско возило може да се посети само во летните месеци.

Не пропуштајте: Кајмакчалан – 4×4 Off Road Доживување

kajmakcalan

Booking.com