Споменик на паднатите борци во Втората светска војна во Мариово

Споменик на паднатите борци во Втората светска војна во Мариово

На ова место во близина на врвот Кајмакчалан на 25 август 1944, во херојска борба на VII-та Македонска ударна бригада против Бугарската
фашистичка окупаторска војска, својот живот го дадоа:

• ЃОРЃИЕВСКИ Х. ЃОРЃИ
• ЕСТРЕЈА А. ОВАДИЈА – МАРА
• ЛАЛЕВСКИ К. ЈОВАН
• НАЛЕ Г. КРСТЕ
• НАХМИЈАС Ј. МОРДО
• НИКОЛОВСКИ Ј. ПАНАДИЛ
• ТРПЧЕВСКИ И. АТАНАС

Споменикот се наоѓа во непосредна близина на патот кој води во врвот Кајмакчалан и заради непристапноста на теренот со теренско возило може да се посети само во летните месеци.

Не пропуштајте: Кајмакчалан – 4×4 Off Road Доживување

kajmakcalan