Св. Илија (Брен), Манастир во близина на с. Градешница (Monastery St. Ilija (Bren), v. Gradesnica)

Booking.com

Манастир С. Илија (Брен) во близина на с. Градешница

На 1 Август овој манастир го посетуваат неколку илјади гости од цело Мариово кога е и слава на с. Градешница. До манастирот има извор, познат по бистрата и лековита вода.

manastir sv ilija bren 01

manastir sv ilija bren 02 01

manastir sv ilija bren 02

manastir sv ilija bren 03

manastir sv ilija bren 04

manastir sv ilija bren 05

manastir sv ilija bren 06

Booking.com