СТАМЕНО ПИЛЕ ФИЛДИЛ ШАРЕНО – лирска песна

Booking.com

Стамено пиле Филдил шарено,
јави се на пенџерето,
да ти го вида лицето,
да ти го купа сапуно,
да ти и вида кркмите,
да ти го купа чешељо.

.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Менка Таневска, родена 1907 година во с. Брник, а омажена во с. Долно Ореово Битолско; кога ги запишував песните (1959) Менка имаше 52 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com