Стани, мори Недо, да не станиш! – лирска песна

Booking.com

Кој во дворо, Недо
Кој под тремо,
 Ти со Сулка,
Ај, на јамбар!

 

Стани, мори Недо,
Да не станиш!
Буби раниш,
Лис да бериш!

Буби раниш, Недо,
Лис да бериш,
Да наточиш
Ош коприна!

Наш’јо татко, Недо,
Те посвршил:
Село Кокре,
By Главевци!

За Главета, Недо,
Делибаша!
Да му бидиш,
Ај, невеста! —

Ај, отуа, море,
Брате Ристе,
Да не т’ види, брате,
Киска Суло!

Да ти трга, море,
Телов куршум,
Телов куршум, брате,
Во срцето!

Извадок од:
Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com