Старавина (Staravina) Мариово – родното село на Калеш Анѓа

Booking.com

Село Старавина некогаш центар на Општина Старавина е лоцирано на 50 км од Битола.

staravinna-mariovo

Ова село е познато по приказната за Калеш Анѓа, мариовска девојка со челична волја спремна и по цена на својот живот да ја зачува својата вера и да не се предаде на прилепскиот кадија.

From Старавина, Мариово
From Старавина, Мариово

Куќата на Калеш Анѓа – Калеш Анѓа потекнувала од фамилијата Сирмевци, кои што живееле во ова маало, па кај локалното население оваа куќа е позната како „Куќата на Калеш Анѓа“

Калеш Анѓа била заробена на подмолен начин и нејзиното спасување од домот на кадијата, на некој начин претставува вовед во организирано востание против Отоманската империја или т.н. „Мариовска буна“(1564/65 г).
Населението во Мариово и пружило голем отпор на Отоманската војска и во неколку наврати истата и ја совладале. Сепак обиколени од сите страни од далеку помногубројниот непријател, востаниците морале да се повлечат тврдината Пешта(2), лоцирана помеѓу селата Старавина и Градешница. Неможејќи на сила да ја освои тврдината, Отоманската војска се послужила со итрина и го лоцирала подземниот канал, низ кој што тврдината се снабдувала со вода. Дел од изжеднетите востаници се одлучиле на борба до смрт на портите на тврдината, а додека пак другиот дел заедно со жените и децата биле земени во заробеништво.

From Старавина, Мариово

Поглед кон Тврдината Пешта

 

Постојат докази дека тврдината Пешта постоела уште од времето на античките македонски кралеви. По Мариовската буна таа ја изгубила својата оригинална намена и била оставена на забот на времето. Денес разрушена, во голема мера и поради бомбардирањето во текот на Првата светска војна, таа останува како нем сведок за бурното минато на овие простори.

From Старавина, Мариово
From Старавина, Мариово
From Старавина, Мариово

 

Селска Слава: Голема Богородица (28 Август)

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Старавина

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

Пресметано заедно со с. Градешница

Неженети

Вдовици

Годиш. приход

Дефтер бр. 16 од 1481/82

Хане

38

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

1208

Дефтер бр. 73 од 1519

Хане

80

Неженети

14

Вдовици

5

Годиш. приход

4156

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

77

Неженети

8

Вдовици

 

Годиш. приход

6929

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

63

Неженети!

9

Вдовици

 

Годиш. приход

2190

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Старавина (-) 1948

666

..

..

..

..

..

..

..

..

Старавина (Старавина) 1953

741

718

0

5

0

0

13

..

5

Старавина (Мариово) 1961

655

649

0

0

..

..

5

..

1

Старавина (Битола) 1971

405

405

0

0

0

0

0

0

0

Старавина (Битола) 1981

217

214

0

0

0

0

1

..

2

Старавина (Битола) 1991

43

42

0

0

0

0

1

0

0

Старавина (Битола) 1994

26

26

0

0

0

0

0

0

0

Старавина (Старавина) 2002

23

22

0

0

0

0

1

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Booking.com