Св. Архангел Михаил – Манастир – село Скочивир

Booking.com

Според преданието манастирот е основан во 1870 г. по иницијатива на младата Анѓа, на која и се сонило дека треба да преноќи во месноста Џајкова чука и тука да остави некој нишан.

Со текот на годините на тоа место е изградено и мало манастирче посветено на светецот Архангел Михаил, до изворот за кој што мештаните веруваат дека е света лековита вода. Во 1967 г од страна на месното население, започнато е со изградба на новиот дом на Св. Архангел Михаил нешто погоре од старото манастирче. Овој објект е реновиран во 1998 г кога се изградени и конаците, едни од најубавите во овој регион.

Повеќе информации:
www.manastirarhangelmihailskocivir.mk
Тел: +389 47 229 328

Monastery St. Archangel Michael, Skochivir

Monastery St. Archangel Michael, Skochivir village
Monastery St. Archangel Michael, Skochivir village
Monastery St. Archangel Michael, Skochivir village
Monastery St. Archangel Michael, Skochivir
Monastery St. Archangel Michael, Skochivir village
Monastery St. Archangel Michael, Skochivir village

Monastery St. Archangel Michael, Skochivir
Monastery St. Archangel Michael, Skochivir village
Monastery St. Archangel Michael, Skochivir village
Monastery St. Archangel Michael, Skochivir
Monastery St. Archangel Michael, Skochivir

Крст во близина на Манастирот

Панорамски поглед кон село Скочивир и околината

Skochivir (Скочивир) village in Novaci Municipality

Skochivir (Скочивир) village in Novaci Municipality

Skochivir (Скочивир) village in Novaci Municipality

Panorama - "Crna" River entering Mariovo region (photo: www.whereismacedonia.org)

Booking.com