Успение на Пресвета Богородица – село Старавина (Church Holy Mother of God – Staravina, Mariovo)

Booking.com

Храм Успение на прсв. Богородица изграден во 1860 а живописана во 1887 г.

Сигнатурите на фреските биле испишани на грчки, а по обновата на стсл. јазик. Во првата зона се претставени светци до половина. Во 1918 и селото и храмовите биле до темел разрушени.

sv bogorodica staravina 01

From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
From Св. Богородица – Старавина (Holy Mother of God Staravina)
Booking.com