Св. Петка село Скочивир – Фото галерија

Booking.com

Црквата Св. Петка во село Скочивир е изградена во 1860 година. Сместена е во горниот дел од селото и во нејзиниот двор се наоѓаат селските гробишта и гробови од Првата светска војна.
Црквата е со богат фрескоживопис кој е во релативно лоша состојба.

Фотографии: OFF ROAD Macedonia
Дата: 10.03.2019

Прочитајте повеќе: 

St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

v

 

St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Entrance - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Fresco painting - St. Petka church in Skochivir village, Municipality of Novaci

 

Локација

Booking.com