Доста се моји дертови! – лирска песна

Девојче тенко, високо, аман-аман!
Нe ситни ситно пред мене,
Нe кревај магли правови, аман-аман!
Доста се моји дертови!
Кај да ји турам и твоји, аман-аман!
Кај да ји турам и твоји?—

(more…)