Ах, да би знала! – лирска песна

Речи, порачај,
Бела Бојано;
Сега сум овде,
Утре ќе одам;
Утре ќе одам
Туѓа туѓина;
Речи, порачај,
Што да ти пуштам
Ал’ пари сакаш?
Ал’ книга сакаш? –

(more…)