Темнички Вир село Градешница

Booking.com

Една од најпосетените локации во с. Градешница во летниот период.

temnicki vir gradesnica

Иако водата е доста ладна и во месец август, тоа не ги спречува големиот број на посетители да уживаат во овој вир, во прекрасната чиста вода на Градешка река. Во овој дел на реката, водата е толку чиста, што селаните пијат од неа.

Booking.com