ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

 

 

Постилка

До третата вечер по раѓањето на малечкото леже до мајката како што е порано речено на слам. После третата вечер до шесте недели, малечкото ноќе леже во коритото во кое се капе. Во коритцето малечкото било заштитено од “потиснување” од мајката, а рамната подлога од коритцето овозможува детето да биде право (да не е грбаво). После шестата недела малечкото се зема во заедничката постела ноќе, a преку денот тоа се става во лулка.

Лулката е направена од волнена ткаенина која на краиштата има јажиња со кој се врзува како би виселе, a со тоа е овозможено нишање на малечкото. За врзување на лулката често се праве така наречена магарица. Магарицата се прави од дрво со четири потпирачи две и две заедно поврзани одозгора со појако дрво кое може да ја крепи лулката со тежината на детето. Магарицата е погодна како за дома така и за в поле на работа. Во лулката детето се остава за да може полесно да се ниша а при тоа мајката да работи некоја женска работа како што е плетењето и слично. На средината на лулката има врзано едно јаже коешто затребува се врзува за стапалото на мајката и на тој начин со мало движење на ногата се ниша и лулката без да се прекинува плетењето или слично. За в поле, према кажувањето на жените од овој крај лулката била погодна и за да се намали опасноста од разните животинки кои, ако малечкото е “на земи”, многу повеќе би го напаѓале, како што се мравките и слично, а понекогаш и змии. Во лулката малечкото се остава се додека не стане толку пргаво за да може да испадне од неа

Како што е речено после шестата недела малечкото спие во истата постела во којашто спијат останатите деца, ако ги има, како родителите. Заедничката постела се состои од ругузина (сплетена од ‘ржање), постелена на гола земја, а врз неа се постила покров-постилач. Сите легнуваат на таквата постела a се завиваат со заеднички покривач-покров. Во заедничката постела детето обично спие до пубертетската возраст.

За успивањето на детето како што е речено се користи нишањето, а понекогаш и му се пее: “Ела соне земи куте, занесиго во кочи кај гуциња да ми спие како куте да се гое како гуце”.

Во случаите кога детето не сака да спие, а мајката настојува на тоа, нарочно ноќно време, децата се заплашуваат. Многу често се заплашуваат со мечката. Така им се вели: “лежи и спиј оти ќе те земе мечката”. Друг пат им се вели: “немој да плачеш, ајде спиј, за ке те исфрлам надвор да те изеде мечката”. Исто така децата се заплашуваат со “дерогазецот”. Тоа е некакво замислено чудовиште во вид на мачка со остри канџи.

Многу често децата се заплашуваат и со одредени луѓе кои се познати како збирачи на деца кои децата “ги собираат во големи вреќи и ги варат сапун”. Така на пр. во с. Витолиште познати луѓе од кои децата се плашат се: Шојата и Врвцата а во Полчиште Дедот Дано.

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -