ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

 

 

 

Навики за вршење нужда

Кај повеќето фамилии нема некое активно навикнување за вршење на нужда, ами децата спонтано, од како ќе подрастат ќе почнат да се контролираат во тој поглед.

Речено е порано дека до петтата година ни машките ни женските деца не носат гаќи та според тоа мајката не е така заактивирана како кога би носеле гаќи. Речено е исто така, дека до годината детето се повива ноќе а тоа е за да не ја извалкаат постелата.

Некои фамилии од шестиот месец почнуваат да го ставаат детето на назете и го нудат да се нужда и спуштајќи звуци кои се карактеристични за напињањето при вршењето на нужда.

Многу тешко си поминуваат децата енуретичари. Тие се застрашувани на различни начини, а често се тепани и принудувани да јадат необични работи. Карактеристичен начин на заплашување е оној кога на детето енуретичар, на главата му се става тенекија, а под него меѓу нозете, му се подметнува запалена метла при што му се вика дека ќе му ги изгорат срамните делови.

На таквите деца им се дава да јадат гол полжав, или ги тераат да лижат сол која е турена на постелата каде што е извршено уринирањето.

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -