ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

Booking.com

 

 

 

Нешто во врска со моторниот развиток

Во врска со моторниот развиток карактеристични се некои работи. Моторниот развиток се помага на различни начини. Постои верување дека девојчето не смее да седи до навршувањето на деветтиот месец и затоа девојчињата до тоа време воопшто не се ставаат да седат, а кај децата тоа ограничување не постои и затоа пред деветтиот месец се става да седи, прво со потпирање а потоа и само кога можи.

Познато е дека децата пред да проодат прво се влечат и лазат. Во врска со тоа во овој крај често на децата им се забранува влечењето и лазењети мислејќи дека со тоа ќе се помогне детето порано да прооди.

Штом детето ќе почне само да стои придржувајќи се за некој предмет, се прави стоалка во која детето се пропушта и во неа останува и по неколку часови нарочно кога мајката е зафатена со работа. Стоалката се прави од дрво. Направена е од две широки штици и неколку здружени заедно, така што долу има патос издупчен за да истекува мочката кога детето ќе се помоча, a гope има отвор колку да го фаќа детето така што рацете да му се врз горната штица на која има и заковано нешто за играње.

Кога детето ќе почне да прави обиди за одење, придржувајќи се за предметите, му се прави нарочна количка со три тркала. Двете тркала му се назад, на чија што оска се прави и рачка висока колку да би можело детето со стоење да се придржува на неа, а третото колце е напред поврзано со оската во вид на пирамида Во прво време детето се држи за количката, а возрасните ја движат, за после и само да почне да ја движи.

За да почне само да стое детето често се принудува така што му се намалува прикрепувањето и при тоа му се вели: “самбор, самбор, самбор” или пак: “ајде да стоиш боче”. За да ги направи првите чекори се лаже со разни за него интересни предмети.

Некои нарочни сестематски вежбања за да се овозможи подобро физичко развивање не се применуваат. Единствено во тој поглед се игрите коишто децата ги играат а во прво време често им помагаат возрасните и тоа како потстрекачи и како организатори на игри. Тоа се разбира родителите го прават во помалата возраст додека покасно играат сами децата а и самите ги организираат игрите во што помалите се учат од поголемите деца. За разните игри и играчки ќе зборуваме во продолжение.

Booking.com