ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

 

 

Литература

Bowlby,J. Maternal care and mental Mealth, Женева; Светска здравствена организација 1952

Педијатрија – Душко Мардешиќ и сурадници Школска книга Загреб 1986

Психоаналитичка теорија неурозе

– Otto Fenichel – Медицинска книга Београд Загреб/1961

 

 

„ ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

Автор: Стојан Дарковски, Скопје

„Фолклорот и етнологијата во Мариово и Меглен“ – Зборник на трудови издаден 1994г

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -