ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

 

 

Бременост

За време на бременоста нема скоро никакви промени во начинот на живеењето и работата кај бремената жена. Јаде се што јадела и пред тоа, доколку не одбива самата. Постои уверување дека на бремена жена мора да и се даде да касне од она што ќе види други да јадат. Тоа се прави зашто во противно ќе дојдело до абортус.

Ги работи скоро сите работи што ги работела и пред тоа, зависно од сезонските услови и од условите во фамилијата. Единствено бремената жена се поштедува од кревање на тешки предмети, а во другото “невестата треба да е прва”.

Некои нарочни ограничувања нема, само што не смее да оди кај мртовец, да пали свеќа или да оди на гроб и тоа, за да не било детето жолто.

Во случај кога на некоја жена претходно родените деца и умирале, за време на бременоста, т.е. при крајот на бременоста, се прави следната церемонија. Се замолува некоја парјаксана жена, т.е жена која го поминала климактериумот a е и вдовица, да земе од три воденици брашно и тоа без да ја знаат воденичарите. Од тоа брашно да месе колак голем колку за да ја фаќа бремената жена да се провне низ него. Ноќта околу 12 часот, (“глува доп”), бремената жена и парјаксаната жена одат на реката на некој средорек каде што бремената жена ќе се “провне” низ колакот. Бремената жена ќе биде облечена само во некоја износена облека, а в раце ќе носи друга облека. Тоа е така затоа што бремената жена ќе се “провне” низ колакот гола а после тоа ја облекува облеката што ја носела в раце, додека она облека во која е облечена пред тоа ја остава таму, а исто така таму останува и колакот. Кога ќе си одат дома воопшто ништо не зборуваат по патот и не се обзираат (не се завртуваат) назад.

Исто така пред породувањето се приготвува обрач од железо низ кој ќе се “провне” малечкото одма при раѓањето. Обрачот се прави од железа кои се земени од три вигни (ковачници) без пазарење (“непазарено железо”) т.е. колку што ќе побараат пари толку им се дава како на оние ковачи од кој што е купено железото, така и на оној кој што ќе го прави обрачот.

Во ваквите случаи т.е. кога на некоја жена и умираат децата, наредното новородено дете се “фрла” на улица или на пат и кој што прв ќе го види малечкото, тој ќе му биде нунко.

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -