ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

 

 

 

НЕКОИ ОБРЕДИ ВО КОИ МАЈКАТА Е “СПОРЕДНА”, А ДОЕНЧЕТО Е ВО “ПРВ ПЛАН

Прво подојуоање (задојување). – После третото капење по раѓањето за кое што беше порано речено доенчето се остава да одмара, а почнува да се припрема за задојување на новороденчето. Првото подојување се врши осум до 10 часа по раѓањето и тоа првото подојување не го врши мајката, ами друга жена-задојница. За задојница се бара здрава, убава и “итра” жена која што се разбира има доенче. Ако новороденчето е девојче се бара за задојница жена која има женско доенче, а може да биде задојница и жена која има машко доенче само ако постојат родбински врски со таа фамилија. Тоа се применува зашто доенчињата после задојувањето се сметаат како брат и сестра. Постои опасност кога ќе пораснат да се земат, што не смее да биде.

Ако доенчето е машко задолжително се бара жена која има машко доенче. Само во случаите кога не може да се најде таква жена, за задојница се вика и жена која има женско доенче. Машко не требало да се задојува од жена која дои девојче зашто машкото ќе го страело ноќе.

При задојувањето освен задојницата се викаат и неколку жени од најблиските роднини. На задојувањето можат да одат само жени кој имаат родено и мали деца до пет години, а други лица не смеат да одат.

За задојувањето се припрема следното. Се месат погачи, се вари грав, се припрема кафе и ракија. Присутните не седат на софра, ами се постила “наземи” (на подот) рогузина на која се постила покров (домашна дебела ткаенина од козина), над покровот се постила черга, по средината на чергата се постила цедило, а на страните се ставаат перници или свиткани рогузини за седење. Поканетите жени носат погачи. За ручекот ги раскршуваат погачите и си даваат парчиња погача една на друга при што велат: “Нека му е на здравје на “пурдето”. ако е машко или на “дуда” ако е женско. Потоа се раскршува погачата на домаќините која што е ставена цедилото уште при постилањето и од неа им се дава на присутните по едно парче се тура и грав и почнуваат да јадат и тоа макајќи. Лажици за сркање на се даваат за да не лажело детето. По ручекот новороденчето го зема едно машко дете од присутните на кого што двата родители му се живи и и го подава на задојницата. Задојницата го зема новороденчето и го става прво на десната града (пред да и се даде новороденчето на задојницата се става до мајчината града без да му се даде да цица. Тоа се правело за детето да ја ризало мајка си). Додека новороденчето цица при задојницата му се редат разни предмети со кои се пожелува детето да имало соодветни особини: ѕвонец-убаво да пее, митла-да мете, срп-да жнее, чешел и огледало-да е чисто, пердув од кокошка-за да е лесно во работата да не е тромаво, вретено-да преде, чорап-да плете, ракав-да везе, книга и молив-добро да уче, ќесе (портмоне)-да е паралија (богато), а на машкото му се става рачица-да е орач, тесла-да е мајстор. Некои работи се ставаат за претпазување од болести така на пример се става леќа за да не го фаќале “дробни” (болест при која здивот на детето ќе му мириса, a изметот ќе има зелема боја и ќе е во вид на јатки) исто така му се става и лепешка за да не ги секнувале (луѓе кога ќе го гледаат може да го “секнат” па детето ќе се разболело). Од како ќе се стави да цица и на левата града, истото дете што и го даде на задојницата го зема новороденчето и го тркалка по трпезата и тоа прво нагоре, (кон челото на “трпезата”), надолу и пак нагоре. На трпезата каде што се тркалка малечкото има растурено шеќер и трошки од леб. Шеќерот се става за да биде детето благо т.е. да не е нервозно, а лебот за да е сито. Од оние трошки што ќе се залепат на пелените се заранува новороденчето и тоа тие трошки му ги става во устата жена која многу јаде и која е дебела. Потоа ќе и се даде на мајката која веќе ќе почне да го дои.

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -