ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

 

 

Трета вечер

До третата вечер новороденчето лежи заедно со мајката “наземи”, а третата вечер се става во корито и до шесте недели ноќе лежи во корито. Прво во коритото се става сребрена пара, потоа се постила машка кошула од дебело платно, а врз кошулата во коритото се става детето откако претходно ќе му облечат платнено кошулче. Се собираат сите предмети што му се ставаат при задојувањето и пак се редат врз доенчето. Потоа петмина го нишаат по три пати при што му пожелуваат добри особини: да е работно, да е чисто и.т н. Потоа го повиваат сосем кошулче, а пред тоа се повиваше само со пеленки. При тоа десната рака му се остава слободна за да се бранело од “наречниците” кои ќе дојделе таа ноќ околу дваесет и четири часот и ќе ја одредат иднината на новороденчето. Постои и една легенда која се прикажува во овој крај. “Бил еден ерген момок во некоја фамилија. Тие добиле малечко кое било женско. Момокот решил третата вечер, кога ќе дојдат наречниците да не спие и да слуша што ќе му одредат на новороденчето. Покрај другото што рекле наречниците, третата наречница рекла, дека кога ќе пораснело девојчето да се омажело за момокот. Кога го чул тоа момокот се навредил, го зел новороденчето и го исврлил надвор низ пенџерето. Арно ама при паѓањето девојчето се закачило со повојот за кол и останало живо. Одило време и навистина момокот се оженил со тоа девојче”

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -