ТРНИНКА – PRUNUS SPINOSA (ТРНКА)

Booking.com

Трнинката е грмушка висока до 3 метри, со мошне разгранети гранки со трње.

Лисјата се јајчести со дршки, цветовите се бели и ситни.
Плодовите се тркалезни и имаат темна боја.
Трнинката расте насекаде и до 1200 метри надморска висина.

trninka

УПОТРЕБА:
За лек се користат исушени цветови и исушени или пресни плодови. Плодовите се користат против воспаленија на органите за варење, дијареја, колити и други цревни заболувања. Цветовите се користат против зголемена простата и за болести на уринарните органи.

 

Преземено од книгата:
“Лековити растенија – Ваш чудесен лек”
Автор:Живко Најдовски

Лековити растенија и билки
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email: najdovskizivko@yahoo.com

lekoviti-rastenija-kniga

Booking.com