Калеш Анѓа - Масло на платно - автор Дејан Макриевски