Маријовци, Итер Пејо u рало – лаги, смешки, хумор од Мариово

Booking.com

Одиле Маријовците на пазар. Одиле, одиле. Кога било близу до градо, си нашле на пато едно рало со сем јарем на него.

И го вјанале, и ќе го чекаа Итер Пејо да встаса. Дошол Итер Пејо, и го прашаа: „Море, Пејо, шо је ‘воа?” А тој ‘и рекол: „Толко зер не знајете?! Овоа је од камила ребро! Ами, вјавајте, и да не го прекршете, и терајте го!

Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com