УГРЕАЛА КАЉА – лирска песна

Booking.com

Угреала Каља,
бела месечина,
во бегови дворје.
Бегот вечераше,
Каља простум стои.

-Касни бегу, касни,
да 6и те отруло!
-Неќу Каљо, неќу,
јас неќу вечера,
јас тебе те сакам!
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com