Вепрчани (Veprcani) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Вепрчани лежи на северната страна во прилепскиот дел на областа Мариово, и  припаѓа на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 800 метри.

Од градот Прилеп населбата е оддалечена 34 км. Има голем атар, којшто зафаќа простор од 29,2 км2. На него доминираат пасиштата на површина од 1.778,4 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат 664,7 ха, а на шумите само 11,6 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. Меѓутоа, како и од многу села од Мариово, така и од Вепрчани емигрирал голем број од населението.

Селска слава:  Христовото вознесение- Спасовден (40 дена по Велигден)

 

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Вепрчани

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

31

Неженети

2

Вдовици

1

Годиш. приход

2181

Дефтер бр. 16 од 1481/82

Хане

41

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

1816

Дефтер бр. 73 од 1519

Хане

80

Неженети

2

Вдовици

4

Годиш. приход

3800

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

47

Неженети

4

Вдовици

2

Годиш. приход

2806

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

46

Неженети!

7

Вдовици

 

Годиш. приход

1400

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Вепрчани (-) 1948

369

..

..

..

..

..

..

..

..

Вепрчани (Дуње) 1953

410

409

0

0

0

0

0

..

1

Вепрчани (Мариово) 1961

367

359

0

0

..

..

5

..

3

Вепрчани (Прилеп) 1971

203

200

0

0

0

..

0

..

3

Вепрчани (Прилеп) 1981

62

62

0

0

0

0

0

0

0

Вепрчани (Прилеп) 1991

21

21

0

0

0

0

0

0

0

Вепрчани (Прилеп) 1994

18

18

0

0

0

0

0

0

0

Вепрчани (Витолиште) 2002

10

10

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

{gallery}veprcani{/gallery}

Литература:

1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

 

Booking.com