Влеченото – Македонско Народно Оро

Booking.com

18-zetovsko-pece-atanasovski-th
Локалитет — Скопско.
Играчки состав — жени.

 

 

Booking.com