ЗАПЛАКАЛА МИЛКА – лирска песна

Заплакала Милка
меѓу двата града,
меѓу безистено:

– Боже мили боже,
ка су останата
ни татко ни мајка,
ни брат ни братучед,
ни вујко ни стрико!
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Доќа Марчевска, родена 1908 година во с. Груниште, омажена во селото;а 1954 имаше 46 години.
Вид на песна: семејна

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -