Живово (Zivovo) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Селска слава:   Митровден  – Свети Великомаченик Димитрија (8 Ноември) и  Преподобна Параскева (Петковден).

Живово (Жиово) се наоѓа во источниот дел на територијата од прилепскиот дел на областа Мариово, од десната страна на Црна Река, во Општината Витолиште. Селото е планинско, на надморска височина од 920 метри. Од градот Прилеп населбата е оддалечена околу 50 км. Атарот зафаќа простор од 17,2 км2. Ha него обработливото земјиште зазема површина од 339,3 ха, на пасиштата отпаѓаат 580,3 ха, а на шумите 663 ха. Во однос на земјоделството, населбата има мешовита функција. Населбата е мала, во фаза на наполно раселување.

 

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Жихово

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

16

Неженети

2

Вдовици

 

Годиш. приход

964

Дефтер бр. 16 од 1481/82

Хане

17

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

613

Дефтер бр. 73 од 1519

Хане

19

Неженети

 

Вдовици

1

Годиш. приход

1290

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

20

Неженети

3

Вдовици

1

Годиш. приход

1290

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

18

Неженети!

2

Вдовици

 

Годиш. приход

980

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Живово (-) 1948

225

..

..

..

..

..

..

..

..

Живово (Витолиште) 1953

243

242

0

0

0

0

1

0

0

Живово (Мариово) 1961

250

245

0

0

..

..

3

..

2

Живово (Прилеп) 1971

79

78

0

0

0

0

1

0

0

Живово (Прилеп) 1981

7

7

0

0

0

0

0

0

0

Живово (Прилеп) 1991

5

5

0

0

0

0

0

0

0

Живово (Прилеп) 1994

5

5

0

0

0

0

0

0

0

Живово (Витолиште) 2002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

{gallery}zivovo{/gallery}

 

Литература:

1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com