Змејче Пелистерче бендисало Неда Маријовка! – лирско епска песна

Booking.com

Ми ја бендисало
Змејче Пелистерче
Неда, бела Неда,
Неда Маријовка!

 

Ми ја бендисало,
Збор ји јоставило:
„Недо, бела Недо,
„Моме маријовско!

„Тебе ќе те земам
„На трите години,
„Стреде јод стредсело,
„Напре’ јод танецо!“

На трите години
Змејче се вратило;
Неда ми ја зело
Змејче Пелистерче.
Неда, бела Неда,
Моме маријовско,
Неда ми имаше
Девет мина браќа.

Тија ја вардаја
Неда, бела Неда,
Да не ми ја земи
Змејче Пелистерче.

Што се зададоа
Од каде Висока
Темните јоблаци,
Силните ветрови!

Што ми си ја зеја
Неда, бела Неда,
Темните јоблаци,
Силните ветрови!

Никој не ја виде
Неда, бела Неда,
Ни брат, ни братучед,
Ни мајка, ни татко!

Извадок од:
Маријовци у песми, причи и шали
Д-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌ
Штампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)

Booking.com