Откријте го Мариово

„Желадов леб” – О народној храни у Маријову – Д-р Војислав С. Радовановић

У планинској корутини Маријову, око клисурасте и кањонске долине Црне Реке, између Пелагоније и Тиквеша, код сановништва се још и данас задржао стари, патријархални начин живота, који се огледа како у материјалној тако и у духовној народној култури. А нарочито привредни и домаћи живот Маријоваца, поред других особина народног живота и обичаја, показује врло старе црте, које одводе и у веома далеку прошлост и примитивност.

Continue Reading

„Народната носија во Мариово“ – Воислав С. Радовановиќ – 1935 г – фото галерија

Научната студија "Народна ношња у Маријову" објавена во 1935 година од страна на Воислав С. Радовановиќ (Војислав С. Радовановић) е една од најобемните студии од ваков вид во јужнословенската книжевност…

Continue Reading

Мариово

Автори:

Стојан Б. Ѓуровски, Прилеп

Ристе М. Николовски, Прилеп

Блажо Л. Димитров, Скопје

„Фолклорот и етнологијата во Мариово и Меглен“ – Зборник на трудови издаден 1994г

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu