„Желадов леб” – О народној храни у Маријову – Д-р Војислав С. Радовановић

У планинској корутини Маријову, око клисурасте и кањонске долине Црне Реке, између Пелагоније и Тиквеша, код сановништва се још и данас задржао стари, патријархални начин живота, који се огледа како у материјалној тако и у духовној народној култури. А нарочито привредни и домаћи живот Маријоваца, поред других особина народног живота и обичаја, показује врло старе црте, које одводе и у веома далеку прошлост и примитивност.

Мариово

Автори:

Стојан Б. Ѓуровски, Прилеп

Ристе М. Николовски, Прилеп

Блажо Л. Димитров, Скопје

„Фолклорот и етнологијата во Мариово и Меглен“ – Зборник на трудови издаден 1994г

(more…)