Откријте го Мариово

Будимирци (Budimirci) – Битолско Мариово

Будимирци се наоѓа во битолскиот дел на Мариово, од десната страна на Црна Река, чиј атар високо се издига до сртот на планината Ниџе, каде што на тесен дел се допира со државната граница со Република Грција.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu