Откријте го Мариово

Свадбарски обичаи

Освен на верските празници кога луѓето го изразувале целокупното духовно и социјално богатство, на свадбите доаѓало до израз колективното живеење и почитување на одредени традиционални норми и обичаи кои во секоја средина имаат одредени карактеристики.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu