Chanishte, Mariovo, Macedonia (31)

Чаниште (Caniste) – Прилепско Мариово

Чаниште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на југозападната страна на територијата на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри. Атарот е голем и зафаќа простор од 36,7 км2. Ha него обработливото земјиште зафаќа површина од 1.627 ха, а на пасиштата отпаѓаат 1.565 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. …

Чаниште (Caniste) – Прилепско Мариово Read More »

Krushevica, Mariovo, Macedonia (55)

Крушевица (Krusevica) село во Прилепско Мариово

Крушевица се наоѓа на северозападната страна на територијата на Општината Витолиште, во прилепскиот дел на Мариово. Селото е ридско, на надморска височина од 759 метри. Од градот Прилеп населбата е оддалечена 26 км. Атарот е релативно голем и зафаќа простор од 27,6 км2. На него пасиштата заземаат површина од 1.316 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат …

Крушевица (Krusevica) село во Прилепско Мариово Read More »

Фаќање на рој пчели – село Градешница, Мариово – 24.05.2019

Роењето е поделба на една добро развиена пчелна заедница на две, при што еден дел од пчелите со старата матица заминува во „нов дом“, додека пак остатокот со нова матица останува во „стариот дом“.

Zeladi

„Желадов леб” – О народној храни у Маријову – Д-р Војислав С. Радовановић

У планинској корутини Маријову, око клисурасте и кањонске долине Црне Реке, између Пелагоније и Тиквеша, код сановништва се још и данас задржао стари, патријархални начин живота, који се огледа како у материјалној тако и у духовној народној култури. А нарочито привредни и домаћи живот Маријоваца, поред других особина народног живота и обичаја, показује врло старе црте, које одводе и у веома далеку прошлост и примитивност.

„Народната носија во Мариово“ – Воислав С. Радовановиќ – 1935 г – фото галерија

Научната студија “Народна ношња у Маријову” објавена во 1935 година од страна на Воислав С. Радовановиќ (Војислав С. Радовановић) е една од најобемните студии од ваков вид во јужнословенската книжевност воопшто. Воислав С. Радовановиќ (27 јануари 1894 – 26 април 1957) бил еден од најзначајните српски и југословенски научници на 20 век. Бил студент, а …

„Народната носија во Мариово“ – Воислав С. Радовановиќ – 1935 г – фото галерија Read More »

Св. Петка село Скочивир – Фото галерија

Св. Петка село Скочивир – Фото галерија

Црквата Св. Петка во село Скочивир е изградена во 1860 година. Сместена е во горниот дел од селото и во нејзиниот двор се наоѓаат селските гробишта и гробови од Првата светска војна. Црквата е со богат фрескоживопис кој е во релативно лоша состојба. Фотографии: OFF ROAD Macedonia Дата: 10.03.2019 Прочитајте повеќе:  Српски воени гробишта  село …

Св. Петка село Скочивир – Фото галерија Read More »